CEO Tom Lee nhận định về chỉ số S&P 500 năm 2020

S&P 500

Có dấu hiệu nào cho sự phục hồi chỉ số S&P 500 ? Khi thảo luận về chỉ số S&P 500, trước tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế thế giới kéo theo là sự giảm sút của chỉ số S&P 500 , vừa qua CEO Fundstrat Global Advisors – Tom … Đọc tiếp CEO Tom Lee nhận định về chỉ số S&P 500 năm 2020