Statespace gọi vốn thành công 15 triệu đô la tại vòng series A

statespace

Statespace gọi vốn thành công 15 triệu đô tại vòng series A Trong vòng gọi vốn Series A bởi Khosla , lần này có sự tham gia của nhiều quỹ như FirstMark , Expa  hay Lux , một gương mặt mới trong các quỹ đầu tư cũng góp mặt đó là June Fund . Đây … Đọc tiếp Statespace gọi vốn thành công 15 triệu đô la tại vòng series A